aktuális események, kiállitás dokumentációk / actual events, exhibition documentation

Deli Eszter és Votin Dóra a saját élettörténetben átélt fájdalom feldolgozásának lehetőségeit vizsgálja a KÜSZÖB kiállítássorozat keretében.
Dóra a monotónia felől közelíti meg ezt az élményt, Eszter pedig a sebezhetőség fogalmán keresztül: együtt keresik választott nézőpontjaikból azokat a határterületeket, “fájdalom-küszöböket”, amelyek a változtatás szükségességét jelölik a közös munka és az egyéni művészeti gyakorlat fejlődésének érdekében.
A kiállítássorozat szerkezetében leköveti ezt a párbeszédet, amely segít definiálni az átlépendő határokat, és amely az ezen időszak alatt létrejött egyéni munkákat is alakítja: a rendelkezésre álló 4 hetes intervallumban kétszer változó kiállítás enterieur és művek formájában. A térrátrendezések fordulópontjait  társművészetek bevonásával teszik még hangsúlyosabbá.

Via THRESHOLD exhibition series, Dóra Votin and Eszter Deli are looking for possible processing techniques of pain in their personal life stories.
Dóra examining this experince from the viewpoint of monotony, Eszter from vulnerabilty to find the borderlines, “threshold of pains” which mark the necessity of change in the progress of both mutual and individual work practices.
In its structure, the exhibition series follows the pattern of this dialogue in its twice changing interiors and artpieces. The turning points of space rearrangements are emphasized by other forms of art.

Megnyitó / Opening

Első térátrendezés / 1st Space Rearrangement

Második térátrendezés / 2nd Space Rearrangement


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: